+977 14464505, 4482519

|

[email protected]

Form Distribution for 2078 Batch

|

भर्ना खुल्यो! भर्ना खुल्यो!! भर्ना खुल्यो !!!
???? CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त 18 बर्ष देखि निरन्तर तपाइहरुको सेवामा रहेको यस विनायक कलेज अफ हेल्थ साइन्स मा शैक्षिक सत्र २०७८/८९ का लागि
????१. हेल्थ असिस्टेन्ट -४०
????२. ल्याब टेक्निसियन -३०
????३. डिप्लोमा इन फार्मेशी -४०
अध्ययनको लागि फारम भरि कलेज प्रशासन दिएको email मा पठाउनु हुन जानकारी गरौदछौ।
????फारम भर्ने अन्तिम मिति : २०७८/०५/१८ (2078 /05 /18 Friday )
????आबेदन शुल्क : रु ८०० (Rs 800 /-)
????आबेदन शुल्क बुझाउने : Bisnu Kumari Raya
A/C: 3712217565524001
NIC Asia Bank, Battisputali
(शुल्क बुझाउदा खातामा Online transfer or नजिकै रहेको NIC Asia बैंक को शाखा कार्यालयमा गइ बुझाउन सक्नु हुन्छ।)
-------
???? आबेदन फारम बुझाउने Email : [email protected]
-------
????आबेदन साथमा इमेल गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु :
✅१. Photo (35 mm * 45 mm ),
✅२. SEE/SLC/TSLC Documents(Marksheet/Certificate/Character),
✅3. Citizenship or Birth Certificate, ( नागरिकता वा जन्म दर्ता )
✅4. Rs 800 Deposited Voucher, ( रकम जम्मा गरेको भौचर )
-------------------------------------------------------------------------
( ????१. इमेल गर्दा सबै Documents Scan गर्ने वा फोटो खिचेर प्रस्ट बुझिने गरि इमेल गर्नु पर्ने छ साथै इमेलमा नाम , कार्यक्रम र फोन नम्बर समेत प्रस्ट बुझिने गरि राख्नु पर्ने छ।
????२. सबै कागजात पुरा भएपछि इमेल मै reply गरिने छ। )
????अन्य जानकारीको लागि :
☎️ 01-4464505